www.dreamsart.pl kolor LOGOTYP_skr_cona_2 UE 

W dniu 27 października 2016r. Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o.o. podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie projektu “Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW w firmie Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o.o.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 232 302,72 zł.

Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 188 864,00 zł.

Dofinansowanie na realizację Projektu wynosi 160 534,40 zł, co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu:

  1. współfinansowanie UE w kwocie:160 534,40 zl
  2. współfinansowanie krajowe z budżetu państwa w kwocie: 0,00 zl

Wkład własny Przedsiębiorstwa Budowlanego WITKA Sp. z o.o. wynosi 28 329,60 zł, co stanowi 15% kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu oraz koszty niekwalifikowalne w wysokosci 43 438,72 zł.

 

Informacja o wyniku postępowania 31.01.2017r.

Załącznik do pobrania

 

Informacja z otwarcia ofert 25.01.2017r.

Załącznik do pobrania

 

Pytania i odpowiedzi 23.01.2017r.

Załącznik do pobrania: pytania i odpowiedzi z dnia 23.01.2017r.

 

Pytania i odpowiedzi 19.01.2017r.

Załączniki do pobrania: Pytania i odpowiedzi z dnia 19.01.2017r.

 

Pytania i odpowiedzi 16.01.2017r.

Załączniki do pobrania: pytania i odpowiedzi z dnia 16-01-2017r.,lokalizacja budynku

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego 09.01.2017r.

Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Kołobrzeska 50H, 10-434 Olsztyn, która realizuje inwestycję polegającą na wykonaniu zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW w firmie Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o. o.” jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach ww. projektu.

Załączniki do pobrania: zapytanie ofertowezałącznik nr 1załącznik nr 2załącznik nr 3załącznik nr 4załącznik nr 5informacje dodatkowedach hali

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW w Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o. o.”

załącznik do pobrania

 

Ogłoszenie przetargu 05.12.2016r.

Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Kołobrzeska 50H, 10-434 Olsztyn, która realizuje inwestycję polegającą na wykonaniu zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW w firmie Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o. o.” jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach ww. projektu.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: http://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW w Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o. o.”

Załącznik do pobrania

 

 

Uzupełnienie

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy możemy przedstawić gwarancję bankową na pokrycie czasu rękojmi?

Odp. Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu oraz usunięcia wad i usterek musi być wniesione w formie pieniężnej, zgodnie z SIWZ.

2. Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie lepszych modułów o wyższej sprawności i mocy nominalne? wiązało by się to również z mniejszą ilością inwerterów (jeden albo dwa)

Odp. Dopuszczamy zastosowanie lepszych modułów. Łączna moc instalacji nie może przekroczyć 40kW oraz nie może być mniejsza niż podana w dokumentacji projektowej. Ilość inwerterów bez zmian.

3. Pytania i odpowiedzi – cz.2

Powyższe odpowiedzi są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

Ogłoszenie

Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o.o., z siedzibą pod adresem ul. Kołobrzeska 50H, 10-434 Olsztyn, która realizuje inwestycję polegającą na wykonaniu zadania pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW w firmie Przedsiębiorstwo Budowlane WITKA Sp. z o. o.” jako Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach ww. projektu.

Załączniki do pobrania